Verwijzers

Home > Voor wie wij werken > Verwijzers

De meeste mensen melden zich zelf met hun hulpvraag bij Vriend GGZ. Een begeleidingscontact kan ook tot stand komen door verwijzing van een andere hulpverlener die bij u of uw situatie is betrokken. Dit kan de huisarts zijn, maatschappelijk werker, een behandelend psychiater of verpleegkundige, of iemand van het gemeentelijk sociaal wijkteam of sociaal loket.  Nadat het eerste contact door de verwijzer is gelegd, wordt door Vriend GGZ zo snel mogelijk met u een afspraak ter kennismaking gemaakt. Dit kan bij u thuis of in een Vriendenhuis.

Voor u als verwijzer is het belangrijk te weten dat Vriend GGZ met ingang van 2015 contracten heeft gesloten met de gemeenten in haar werkgebieden voor het bieden van maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Op deze wijze kan de individuele begeleiding of dagbesteding worden bekostigd.

Hierbij is het van belang dat, nadat er een indicatie is gesteld, er ook een beschikking door de betreffende gemeente aan Vriend GGZ wordt afgegeven. De AGB-code van Vriend GGZ voor verwijzing binnen de WMO is 73731534.

Daarnaast werkt Vriend GGZ incidenteel in opdracht van Justitie, via een overeenkomst tot onderaanneming met andere zorgaanbieders, of voor cliënten die vallen onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of zorgverzekeringswet. In vrijwel alle situaties is in overleg een passende overeenkomst voor begeleiding te bereiken.

Neemt u gerust contact met ons op voor overleg over de mogelijkheden voor uw cliënt bij Vriend GGZ.