Visie

Home > Over Vriend GGZ > Visie

Uitgangspunten

Mensen met een psychische en/of sociale beperking zijn burgers als ieder ander. Zij willen naar vermogen en mét hun beperking kunnen meedoen in de samenleving. Niet eerst aanpassen, genezen of normaliseren maar gewoon meedoen, op hun manier.

Klanten hebben wel instrumenten nodig om zich te handhaven in de samenleving. Er moeten ondersteunende activiteiten en voorzieningen beschikbaar zijn waar zij een beroep op kunnen doen. Zij voeren zelf de regie over hun leven.

Als psychische klachten het maatschappelijk meedoen in de weg staan, zal Vriend GGZ een combinatie van activiteiten en behandeling bieden. Zonodig gaan we met de klant op zoek naar passende behandeling bij andere zorgaanbieders.

Visie

Klanten krijgen vaak niet wat zij vragen, maar dat wat de instellingen en organisaties belangrijk vinden. Bovendien hebben zij last van schotten tussen regelingen: de ene instelling ziet hen louter als werknemer, de ander alleen als uitkeringsgerechtigde en de derde uitsluitend als cliënt.

Vriend GGZ splitst mensen niet in een gezond en een ziek deel. Wij zien klanten in hun geheel, met al hun mogelijkheden en beperkingen. Hulp, activiteiten en diensten sluiten daarbij aan. Daarom wil Vriend GGZ zich niet beperken tot dagbesteding, reintegratie, of activerende begeleiding. Vriend GGZ wil bieden wat klanten nodig hebben, inclusief de hulp dat te verwoorden.

Ervaringsdeskundigheid heeft meerwaarde. Klanten en professionals vullen elkaar aan. De combinatie van ervarings- en professionele deskundigheid leidt tot nieuwe kennis, vaardigheden en methodieken. Daarin is Vriend GGZ een ontwikkelingsgerichte organisatie. De steun die klanten elkaar kunnen bieden is overigens minstens zo belangrijk als de klant-hulpverlener relatie. Lotgenotencontact, peer-to-peer contact en onderlinge steun kunnen krachtige hulpbronnen zijn.

We hebben een laagdrempelige ingang en uitgang, mensen mogen echter ook blijven. Vriend GGZ zoekt samen met hen naar passende activiteiten en voorzieningen. Als psychische klachten het maatschappelijk meedoen in de weg staan, zal Vriend GGZ haar klanten desgewenst ook een combinatie van activiteiten en behandeling bieden. Zij zal de behandelfunctie vanuit dezelfde visie op ondersteuning en hulpverlening, namelijk door vraagsturing, gaan invullen. Zij zal daartoe nieuwe methoden en instrumenten ontwikkelen.