Doelstellingen

Home > Over Vriend GGZ > Doelstellingen

Het doel van Vriend GGZ is te bevorderen dat onze klanten:

  • hun klachten en beperkingen zelf leren managen (beheersen, terugdringen, hanteren)
  • de noodzaak en wenselijkheid van behandeling zelf bepalen
  • samenwerken met ervaringsdeskundigen
  • hun sociale rollen (her)vinden en activiteiten, in de sfeer van werk, vrijwilligerswerk, zorgtaken, hobbybeoefening, scholing en opleiding etc. weer naar eigen tevredenheid uitoefenen
  • hun niet helpende hulpverlening afbouwen b.v. door het verminderen van ineffectief medicijngebruik (verslaving)
  • actief gebruik maken van de ervaring van lotgenoten
  • hun eigen kracht gebruiken, hun autonomie behouden en van rol kunnen wisselen