Cliëntenraad

Home > Over Vriend GGZ > Cliëntenraad

Cliëntsturing

Vriend GGZ is een organisatie die cliëntsturing hoog in het vaandel heeft staan en dit, naast de inzet van ervaringsdeskundigheid, in alle elementen van haar werk een plaats geeft. Nieuwe Vriendenhuizen starten met het installeren van een initiatiefgroep die voor het grootste deel bestaat uit (ex-)cliënten en/of ervaringsdeskundigen. Na de opzetperiode ontwikkelt de initiatiefgroep zich door naar een kerngroep, die het management van het Vriendenhuis vormt en die in overleg met gasten en medewerkers besluiten neemt over de dagelijkse gang van zaken.

Cliëntenraad

 

(in bewerking)

Coöperatieve Vriendenhuizen Nederland B.A. heeft een ledenvergadering als hoogste besluitvormend orgaan. Deze ledenvergadering bestaat uit afgevaardigden van de verschillende Vriendenhuizen en vergadert minimaal 2 keer per jaar.