Officiele opening Vriendenhuis Lisse en kick off cooperatie

Op woensdag 26 oktober vond in het Vriendenhuis Lisse de eerste algemene ledenvergadering van de Coöperatieve Vriendenhuizen Nederland plaats. Het was in meerdere opzichten een bijzondere vergadering.

Bijzonder, omdat de afgevaardigden van de Vriendenhuizen voor het eerst als Coöperatie bij elkaar kwamen. De Vriendenhuizen samen vormen gezamenlijk de Algemene Ledenvergadering en daarmee het hoogste orgaan. In de vergadering werd bij het bereiken van deze mijlpaal uitvoerig stil gestaan. Er was uitleg over de statuten, een toelichting op de werkwijze van de Raad van Advies en Hoedsters en het werken met Jaarplannen. Tot slot gaf het IGPB bij monde van Harrie van Haaster een tussenstand over het onderzoek dat bij Vriend GGZ wordt uitgevoerd.

Later die middag werd onder grote belangstelling het Vriendenhuis Lisse officieel geopend. Zie de bijlage weekendkrant-dd-28-10-2016 voor een mooi artikel dat naar aanleiding van de opening verscheen in de regionale Weekendkrant van 28 oktober.