Links

Home > Links

Informatie over financiële zaken

PerSaldoper-saldo
PerSaldo is een belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget (pgb)

Zorgwijzer
Zorgwijzer is o.a. een digitale ontmoetingsplaats voor iedereen met vragen over een persoonsgebonden budget (pgb)

Ervaringsdeskundigen GGZ

ervaringswijzerErvaringswijzer
Ervaringswijzer is een trefpunt voor psychisch kwetsbare mensen die zoeken naar nieuwe inspiratie, contacten en interessante activiteiten in de buurt

scipSCIP
De stichting Cliëntgestuurde Initiatieven en Projecten bevordert participatie en zelfsturing van klanten in de GGZ

Belangenorganisaties

clientenbelang-amsterdamCliëntenbelang Amsterdam
Cliëntenbelang Amsterdam is een onafhankelijke belangenorganisatie voor álle chronisch zieken, cliënten van de gezondheidszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, ouderen, mantelzorgers en mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke of psychische beperking

lpggzLPGGZ
Het Landelijk Platform GGz behartigt de belangen van cliënten in de GGz en van hun familie

zorgbelang-nederlandZorgbelang Nederland
Zorgbelang Nederland is een koepelorganisatie van verschillende regionale zorgbelangorganisaties, zoals Cliëntenbelang Amsterdam

Patiëntenorganisaties

anoiksisAnoiksis
De vereniging Anoiksis zet zich in voor en door mensen met psychosegevoeligheid, o.a. bij de diagnosen schizofrenie en schizoaffectieve stoornis

anonieme-alcoholistenAnonieme Alcoholisten
De AA is een zelfhulporganisatie van lotgenoten voor iedereen met alcoholproblemen en organiseert bijeenkomsten door heel Nederland

anonieme-overetersAnonieme Overeters
De OA (‘Overeaters Anonymous’) is een zelfhulporganisatie van lotgenoten voor iedereen met eetstoornissen en organiseert bijeenkomsten door heel Nederland

caleidoscoopCaleidoscoop
De vereniging Caleidoscoop is een patiëntenvereniging voor en door mensen met een dissociatieve stoornis en voor
hun omgeving

SBN

Schizofrenie Bestaat Niet
Het heet psychosegevoeligheid. En je kunt er goed mee leren omgaan. Deze site is bedoeld voor iedereen die met een psychose te maken krijgt (en zijn omgeving). We geven je de meest nuchtere en hoopvolle informatie die er is, over
psychosegevoeligheid. Want onze maatschappij én veel hulpverleners lopen achter. Bij een psychose valt al gauw de term schizofrenie. En bij schizofrenie denkt iedereen aan een verwoestende hersenziekte. Maar dat is onjuist.

Weerklank
De stichting Weerklank richt zich op volwassenen en kinderen met bijzondere zintuiglijke ervaringen, zoals het horen van stemmen,weerklank
het zien van beelden en het hebben van persoonseigen overtuigingen

Onderzoeksbureaus

igpbIGPB
Het Instituut voor Gebruikers Participatie en Beleid zet onderzoek, opleiding en toepassingen in voor de empowerment en zelfregie van cliënten, patiënten en mensen met handicaps

Nieuws uit de GGZ

deviantDeviant
Tijdschrift tussen psychiatrie en maatschappij

ggznieuwsnlGGZ nieuws
Elke dag nieuws over de GGZ op een rij

nationale-zorggidsNationale Zorggids
Online kennisplatform met actueel nieuws en informatie over de GGZ en andere zorggerelateerde onderwerpen

zorg+welzijnZorg+Welzijn
Nieuws voor professionals in het sociaal domein

* Wilt u ook hier uw gesponsorde link plaatsen, neem dan gerust contact met ons op voor de mogelijkheden en prijzen