Vriend GGZ is Coöperatie geworden !

Vriend GGZ is van rechtsvorm veranderd. Na een voorbereidingsperiode in 2015, waarbij intern met alle betrokkenen is gediscussieerd over de voor- en nadelen en de ontwerp-statuten, volgde begin dit jaar een lange wachttijd. Wachten, omdat de Belastingdienst en het ministerie van Financiën hun akkoord moesten geven aan de ongebruikelijke stap om van besloten vennootschap te veranderen in een coöperatie. Per 16 september j.l. kon de notaris dan eindelijk het groene licht geven en de akte passeren. Deze stap in de ontwikkeling van Vriend GGZ betekent onder meer dat de aangesloten Vriendenhuizen nu gezamenlijk de Algemene Ledenvergadering van de Cooperatieve Vriendenhuizen Nederland vormen. De komende tijd gaan we dit verder handen en voeten geven.