Training Stoppen met Roken

Training Stoppen met Roken

Een moeilijk punt: stoppen met roken. Denk je erover na om te stoppen? Wil je stoppen of weet je het nog niet?
Vriend GGZ Amsterdam organiseert een vrijblijvende voorlichtingsbijeenkomst op vrijdag 30 oktober om 14.00 uur. We bieden je een training aan waarin je sterk ondersteunt wordt met het stoppen met roken. Het is in groepsverband en is er voor cliënten èn medewerkers in de GGZ. Andere burgers zijn ook welkom.

Voor meer informatie: zie de bijlage  uitnodiging 30 okt 2015